Center for Stress og Trivsel tilbyder kurser for AMR, der sigter mod indsigt og fordybelse i specifikke områder, der vedrører AMRs arbejde med det gode psykiske arbejdsmiljø.

Vi ønsker gennem kurserne at styrke kursisterne i at kunne håndtere rollen som AMR både i form af øgede kompetencer til at skabe konstruktive samarbejdsrelationer, samt til at fordybe sig i meningsfulde og overskuelige teknikker til samarbejdet med såvel ledelsen, som kolleger.

Kurserne sigter mod fordybelse og træning i de gennemgåede metoder, så der umiddelbart kan knyttes an til den virkelighed, den enkelte AMR skal hjem til efter endt kursus. Dette indebærer, at indholdet i hvert enkelt kursus retter sig mod afgrænsede, virkelighedsnære emner.

Center for Stress og Trivsel tilbyder følgende kurser for AMR

Varighed: Kl. 9-16.
Pris: Kontakt os for nærmere information.