Formål:

Kurset vil sætte fokus på, hvordan AMR kan motivere ledere og medarbejdere til at finde arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø meningsfuldt og styrke deres ejerskab for projekter inden for området.

Indhold:

Hvad er motivation, og hvad motiverer os?.
Motivationsfaktorer som et af AMRs arbejdsredskaber i organisationen.
Kendskab til forskning og undersøgelser, der tydeliggør vigtigheden af arbejdet med trivsel.
Hvordan kan forskning og undersøgelser benyttes fremadrettet.
Praktisk implementering af metoder til vedligeholdelse af motivationen
Opbygning af en vi-kultur

Varighed: Kl. 9-16.
Pris: Kontakt os for nærmere information.