Stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Rådgivnings-, konsulent- og uddannelsesvirksomhed

Dina Charleman

Autoriseret psykolog

Strøby Egede ved Køge, og Kbh

Jeg har en eksistentialistisk-humanistisk grundforståelse og lægger vægt på at møde den enkelte person på en anerkendende og respektfuld måde. Jeg har fokus på værdier, mål og livs-mening og har en tillid at den enkelte er ekspert i sit eget liv.

Jeg arbejder helhedsorienteret og gør brug af bredspektrede metoder. Målet er at vælge en metode, der er afstemt i forhold til klientens behov. Desuden inddrager jeg ofte kroppen i behandlingen, da det er min erfaring at denne har en stor betydning i forhold til stress belastninger og stress håndtering. Anvendte kropsorienterede metoder er eksempelvis åndedrætsteknikker og mindfulness.

I behandlingen vil jeg have fokus på at afdække stress faktorer og ressourcer med det formål at skabe en målrettet plan for stress behandlingen. Endvidere vil jeg være opmærksom på at fremme og styrke kontakten med ressourcer.

Tilbage til oversigten