I det følgende er beskrevet en arbejdsproces til diskussion og kommentering af den udleverede stresshåndteringspolitik.
Diskussion og kommentering foregår i mindre grupper, en afdeling, en faggruppe, et team eller i udvalgte fokusgrupper for at mindske kompleksiteten.

Arbejdsprocessen er sat til 3 timer med intenst og velforberedt arbejde. Processen forudsætter:

At alle deltagere har gennemlæst den udleverede stresspolitik, som er udarbejdet af styregruppen
At alle har fået udleveret dagens program og spørgeramme i god tid før arbejdsdagen
At alle har forberedt sig grundigt på hvert enkelt spørgsmål før arbejdsdagen
Der bør være en tovholder med den særlige funktion at have det overordnede ansvar for, at de beskrevne procedurer følges
(diskutér evt om tovholderen er neutral eller indgår i diskussionerne).

De overvejelser, kommentarer og forslag, der fremkommer under disse arbejdsprocesser videregives til styregruppen, der herefter bearbejder det indkomne materiale.
Målet med arbejdsprocessen er at sikre, at der er procedurer i virksomheden, der muliggør stresshåndtering på alle planer i organisationen.

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia