Stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Rådgivnings-, konsulent- og uddannelsesvirksomhed

Joan Hartmann

Psykolog

Slagelse

I min terapeutiske tilgang har jeg altid fokus på den enkeltes ressourcer og på hvordan ressourcerne kan bruges bedst, så der opnås øget livskvalitet.

Jeg arbejder overvejende ud fra et psykodynamisk og eksistentialistisk grundlag, men når det er meningsfuldt inddrager jeg både kognitive, systemiske og kropsterapeutiske metoder.

Min tilgang til stressbehandling er at der først og fremmest er brug for, at få afklaret og talt om de forskellige faktorer som har skabt stresstilstanden.

Ofte har stresstilstanden påvirket den fysiske balance, og eksempelvis skabt ubalance i søvnmønsteret eller udløst fysiske smerter og symptomer. Disse tilstande kan opleves som meget fastlåste, og samtalerne fokuserer derfor på at gå ind og genetablere en positiv balance på disse områder. Samtalerne indeholder derfor også øvelser til psykisk og fysisk afspænding.

For nogle kan selvværdet være blevet negativt berørt af stresstilstanden og samtalerne har derfor fokus på at opbygge et mere sundt og positivt selvværd.

For at forebygge nye stresstilstande eller en kronisk stresstilstand er samtalernes overordnede sigte altid at etablere hensigtsmæssige strategier til at håndtere stressrelaterede situationer. Dette kan blandt andet handle om at sætte grænser og sige fra i forskellige livs forhold. Eller at foretage omprioriteringer for sit liv.

Tilbage til oversigten

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia