Jeg vil gerne vide noget om, hvad langvarig stress gør ved hjernefunktionerne. Hvad sker der fysisk i hjernen? Kan skaderne trænes op igen eller er det endnu en omkostning, jeg skal lære at leve med?
Venlig hilsen og tak.

Et godt og meget vigtigt spørgsmål, som der forskes meget i. Dyreforsøg viser helt klart, at kronisk stress (det vil sige, langvarigt højt stresshormonniveau i kroppen) “sætter” sig på bestemte områder i hjernen og giver celleforandringer eller skade. Når det gælder mennesker, er eksperterne dels uenige og dels usikre. Nogle undersøgelser viser forandringer andre viser ikke noget. En anden uenighed gælder dels spørgsmålet om de forandringer som er fundet, har været til stede før opståen af stress og dels om de er varige eller om de er reversible.

Med andre ord, den fortsatte og nyere forskning vil give os svaret. Stress kan give intellektuelle forstyrrelser (først og fremmest med hensyn til hukommelsen og koncentrationen), men hvornår det bliver til hjerneskade er uvist. Med hensyn til behandling, må det berør på en undersøgelse, som må udrede tilstanden. Sagt på en anden måde, hjernesymptomerne kan skyldes meget andet end just stress.

Konkluderende kan man sige, at alt andet lige, er det godt at undgå eller behandle langvarig stress alene for vores hjernes skyld!

Med venlig hilsen

Gideon Zlotnik
Center for Stress og Trivsel

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia