Stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Rådgivnings-, konsulent- og uddannelsesvirksomhed

Keld Molin

Autoriseret psykolog

Kolding

Specialist og supervisor i psykotraumatologi

Stress, angst og livsproblemer
Depression og udbrændthed
Krise og sorg
Arbejdsbetinget stress og belastningstilstand
Personalesupervision og –rådgivning
Individuel og faglig coaching
Psykiske reaktioner på alvorlig sygdom
Psykologisk debriefing over for grupper som har oplevet voldsomme hændelser, udarbejdelse af sorg/kriseplaner samt hjælp til krisehåndtering
Undervisning og kursusvirksomhed

Tilbage til oversigten