Jeg har med stor fornøjelse gennem et år læst jeres stressdokumenter, men jeg savner materiale vedr. stressede ledere. Hvordan håndterer man sin stress samtidig med at man som leder i det daglige skal fungere som leder i en organisation ??
Jeg mangler ligeledes materiale om mobning af ledere – hvor findes sådan noget – og hvad kan man gøre ??

Jeg vil anbefale dig en bog der hedder ‘Ledelse uden stress’, fra Børsens Forlag.
Ellers er der mange ting som er vigtige. Det første trin er at vide noget om stress og sine egne stress symptomer. Hvornår er jeg stresset? Hvad er det der sker når jeg bliver stresset?
Stress handler om mange ting. Udover at have for mange arbejdsopgaver på for kort tid. F.eks. om vores personlighed. Om samarbejdsklimaet på arbejdspladsen. Om måden arbejdet er organiseret på. Er prioriteringerne klare oppe fra og ned efter? Hvad er vigtigst at nå når vi har travlt? Hvornår er arbejdet godt nok? Er det klart hvad der forventes af dig? Du kan gå ind i vores kompendier og finde det der hedder de 5 R ord. Her står beskrevet en masse ting det kan være vigtigt at få afklaret.
Kan du få støtte nogen steder? Kan du få feedback nogen steder?
Mange ledere har også et overansvarligheds-mønster hvor de bærer for meget selv. Uddelegerer for lidt. Løser opgaver i stedet for at lede. Måske ikke sætter grænser nok, siger nok fra. Det gælder nok i høj grad kvindelige ledere, som også kan komme til at bruge for meget tid på at tage sig af. Men jeg syntes det kan være svært at sige noget generelt om ledermobning, men vi støder på det indimellem. Ofte hvis der har været nedskæringer og der er meget frustration. Så kan det vendes mod lederen. I nogle tilfælde kan det være vigtigt ikke søge støtte opad i organisationen. Fortælle at der er så meget frustration blandt medarbejderne, og at det kommer ud mod dig. Det kan være sårbart, men nogen gange afspejler det andre problemer. Andre gange handler det om turde være mere ‘tuff’. Det kan være en god ide at få noget coaching, for at afklare om der er noget man selv kan gøre anderledes.

Med venlig hilsen

Peter Koefod
Psykoterapeut og stresskonsulent
Center for Stress og Trivsel

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia