Stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Rådgivnings-, konsulent- og uddannelsesvirksomhed

Lene Bolvinkel

Cand. Psyk. Aut. og coach

København

Efteruddannelse i supervision ud fra et eksistentiel, systemisk og narrativ perspektiv
2-årig kognitiv uddannelse
Erfaring med at arbejde med kropsterapeutiske og kognitive metoder
Uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi
Individuel- og gruppeterapi:

Stresshåndtering
Arbejdsrelateret problemer
Sorg og eksistentielle kriser
Angst
Personlig udvikling
Par/familie terapi
Samtaler med børn/unge
Supervision
Individuel og faglig coaching

I forhold til at arbejde med ovenfor beskrevet problemstillinger, arbejdes der ud fra et helhedsorienteret perspektiv med afsæt i en bred psykologisk metodeforståelse.

Udgangspunktet er, at arbejde med det personen har med,
til at imødekomme dennes behov på en sådan måde,
at personen kan leve et tilfredsstillende liv, på egen hånd.

Tilbage til oversigten