Stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Rådgivnings-, konsulent- og uddannelsesvirksomhed

Lillian Svensson

Psykolog

Hillerød og Fredensborg

Arbejder med:

Stress håndtering
Belastninger (arbejdsrelaterede og private)
Angst og depressioner
Kriser og misbrug
Uddannelser:

Cand.psych. i 87 (i 85: Hovedopgave om Stress og Coping med bedømmelsen 13)
Autoriseret af DPF og Socialministeriet
Specialist i Psykoterapi og i Supervision
Specialist i Psykopatologi og i Supervision
Grundfagseksamen fra Oslo Universitet i Sociologi (arbejdspsykologi)
Jeg tilbyder følgende behandling indenfor stress:

Stressterapi (udd. i Center for Stress: Stressvejlederuddannelsen- se denne)
Korttidsterapi (ca. 5 -10 samtaler )
Kognitiv Terapi (udd. i SAKT )
Coaching / supervision til psykologer og læger ift.mestring af arbejdslivets stress
Livskvalitet: Har forsket i Livskvalitet og resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift: ” International Journal of Methods in Psychiatric Research, 2001 vol. 10 nr.3 ”
Baggrund:
20 års off. ansættelse som klinisk psykolog senest på Voksenpsykiatrisk døgnafd. Hillerød Sygehus
Ansat som censor Københavns Universitet (bl.a. neuropsykologi og terapi (psykodynamisk og kognitiv terapi ))

Tilbage til oversigten