Stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Rådgivnings-, konsulent- og uddannelsesvirksomhed

Patricia H. Binggeli

Autoriseret psykolog – coach og hypnoteraput
Bagsværd

Min uddannelsesmæssige baggrund for at arbejde med behandling af stress og stressrelaterede lidelser som angst og depression er primært en efteruddannelse i kognitiv terapi og endvidere har jeg deltaget i Center for Stress’ uddannelse til Stressvejleder, hvilket har givet mig en bred og god indsigt i såvel forståelsen som behandlingen af stress. Jeg har desuden efteruddannet mig i parterapi, hvorfor familiemæssige og parforholdsmæssige dynamikker også kan drøftes og medtænkes i behandlingen af stress. Jeg har gennem flere år haft privat praksis, hvor jeg udbyder bl.a. stressbehandling og -rådgivning, par- og familieterapi samt individuel terapi.

Udover min psykologfaglige baggrund og efteruddannelserne er jeg uddannet indenfor økonomi og logistik. Foruden den psykologiske erhvervserfaring har jeg derfor erfaring fra det private erhvervsliv.

Gennem såvel erhvervsmæssig erfaring som privat praksis har jeg opnået en bred indsigt i stressskabende faktorer og behandling af stress. Jeg har indsigt i de personlige dilemmaer og frustrationer, der opstår i forbindelse med sygemelding på grund af stress og tilbagevenden på arbejdspladsen. Desuden har jeg kendskab til organisatoriske strukturer og deres betydning for medarbejdernes daglige arbejde. Jeg rådgiver og vejleder derfor også virksomheder i stresshåndtering og –forebyggelse.

Tilbage til oversigten