En dag om at skabe balance i det psykiske arbejdsmiljø –fokus på stress, trivsel og samarbejde

Vi skræddersyr kurser og foredrag, der dækker de fleste emner inden for psykisk arbejdsmiljø. Typisk vil indholdet være definition af begrebet, afgrænsning, fokus på udvalgte emner som stress, trivsel, social kapital, samt råd og redskaber til afbalancering af det psykiske arbejdsmiljø.

En dag for personaleledere og medarbejdere
Det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for, om man som medarbejder oplever trivsel eller stress i dagligdagen.

Det psykiske arbejdsmiljø er kendetegnet ved …”de forhold ved en arbejdssituation, der påvirker ens psykiske helbred og som indebærer en risiko for forringelse af fysisk og psykisk helbred og arbejdsevne

Fokus for dagen vil derfor være på påvirkninger. Hvad er det, der påvirker, hvordan og hvorfor?

For at kunne skabe hensigtsmæssige strategier og arbejdsforhold er det vigtigt at kende grundpræmissen for påvirkninger og deres effekt, dels de relationelle, dels de fysiske og dels de organisatoriske.

Der er forskellige ansvar at tage i forbindelse med at etablere den gode arbejdshverdag med godt psykisk arbejdsmiljø. I Center for Stress & Trivsel har vi udviklet en arbejdsmodel OLGI, der har til hensigt at skabe overblik over ansvar og handlemuligheder på de 4 ansvarsniveauer.

Dels er der det overordnede Organisatoriske ansvar, som skaber grundrammen for det daglige virke. Der er det Ledelsesmæssige ansvar, hvor fokus på overblik, planlægning og prioriteringsmulighed er væsentlig. Der er det Gruppeansvarlige niveau, med ansvar for de interne samarbejdsrelationer, kommunikation og det fælles overblik og sidst det Individuelle ansvar, med fokus på egne ressourcer og kompetencer.

Gennem dagen vil der være fokus på ansvar og handlemuligheder på hvert ansvarsniveau som forebyggende og balancerende for det psykiske arbejdsmiljø.

Formålet med dagen er:

  • at skabe viden og kendskab til påvirkninger og deres effekt på områder, der er relevante for det psykiske arbejdsmiljø
  • at tydeliggøre forskellen på stressfremmende og trivselsoptimerende strategier
  • at igangsætte refleksion over egen handlepraksis
  • at etablere viden om hensigtsmæssige handlestrategier på hvert af de 4 ansvarsniveauer

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia