Det starter med viden

Stress- og trivselsvejlederuddannelsen giver mulighed for at udvikle kompetente medarbejdere og ledere, der er i stand til at afdække den gensidige påvirkning, stress og psykisk arbejdsmiljø har på hinanden, samt være sparringspartnere i håndtering af stress i dagligdagen.

Arbejdspladsen kan ikke alene spare mange penge ved at fokusere på trivsel for alle – den får også mulighed for at skabe større arbejdsglæde og mere livskvalitet for medarbejdere og ledere.

3 gode grunde til, at få en stress og trivselsvejleder på din arbejdsplads

 1. 33 % af al fravær i Danmark skyldes forhold i det psykiske arbejdsmiljø
 2. Op til 12 % af den danske befolkning har symptomer på alvorlig stress hver dag
 3. Det koster 300.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder uden akademisk uddannelse og 500.000 kr. for en medarbejder med akademisk uddannelse

Kilde: Stressforeningen.dk

Stress- og trivselsvejlederuddannelsen er arbejdspladsens garant for at få mere viden om dens vigtigste ressource, medarbejderne, således at arbejdspladsen kan træffe de rigtige beslutninger på et vidensbaseret grundlag – også i pressede situationer.

En organisation i balance er modstandsdygtig over for det stadigt stigende pres, der er på arbejds-markedet i dag.

Stress- og trivselsvejlederuddannelsen giver mulighed for at forstå betydningen af globale, såvel som lokale påvirkningers indflydelse på stressniveauet i en organisation.

Hvem henvender stress- og trivselsvejlederuddannelsen til?

Målgruppen for uddannelsen er personer, der ønsker at fungere som intern ressourceperson og sparringspartner i organisationen i forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø.

Det kunne f.eks. være:

 • Ledere og/eller HR-medarbejdere, der vil være bedre til at rådgive, vejlede og/eller træffe beslutninger vedrørende stress og psykisk arbejdsmiljø
 • Tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter
 • Øvrige medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel

På Stress- og trivselsvejlederuddannelsen får kursisterne viden om og indsigt i at kunne vejlede og rådgive mennesker og grupper i virksomheden med stressrelaterede problematikker.

Vi gør dog opmærksom på, at man som stress- og trivselsvejleder ikke bliver uddannet til at være behandler.

Hvornår starter næste uddannelsesforløb?

Næste uddannelsesforløb starter september 2019 og foregår over 4 møder.

Se uddybende information om hvert modul længere nede på denne side.

Ønsker du at vide mere om uddannelsen, så kontakt os via kontaktformularen eller ring til på nedenstående telefonnummer.

Formålet med at uddanne stress- og trivselsvejledere

En organisation har brug for en eller flere interne sparringspartnere, der kan være med i udviklingen af den sunde og værdifulde arbejdsplads – personer, der har fokus på mennesket i organisationen, på relationerne og på trivsel som helhed.

Når der skal skabes trivsel for medarbejderen, er det ikke nok kun at se på rammerne i dagligdagen, der skal også arbejdes med kulturen i organisationen. Det kræver viden om de mennesker, vi til dagligt omgås, det kræver, at vi alle lærer os selv lidt bedre at kende, og det kræver, at vi tør gøre op med nogle af de tabuer, vi møder på arbejdspladsen.

Stress- og trivselsvejlederuddannelsen er derfor rettet mod de arbejdspladser, som virkelig ønsker og tør at gøre en forskel ved at fokusere på medarbejderens trivsel.
En stress- og trivselsvejleder vil få forståelse af stresspåvirkning, handlemuligheder og redskaber på fire niveauer og dermed den stressansvarlighed, der følger på hvert niveau.

 • Individniveau
 • Gruppeniveau
 • Ledelsesniveau
 • Organisationsniveau

Derudover får stressvejlederen specifikke redskaber/metoder til at indgå i afklarende samtaler med kolleger og ledelse vedrørende stressproblematikker.

Hvad kan Stress- og trivselsvejlederuddannelsen bruges til?

På de fleste arbejdspladser er arbejdspresset steget gevaldigt de seneste år, hvilket betyder, at behovet for viden om stress og psykisk arbejdsmiljø er aktuelt som aldrig før. Vi har ikke tid til at være syge eller fraværende på arbejdsmarkedet på grund af stress.

Alligevel koster netop stress hvert år samfundet og ikke mindst virksomhederne mange penge i form af sygefravær og nedsat arbejdsevne. Det behøver ikke at være sådan, og det forebyggende arbejde kan betale sig – både menneskeligt og økonomisk.

Stress- og trivselsvejlederuddannelsen er derfor tiltænkt de arbejdspladser, som ønsker at forebygge og handle i tide, samt have kapaciteten, hvis det alligevel skulle gå galt.

MODUL I. Fokus på viden og indsigt i stressens væsen og dens påvirkning på individet

Det er vigtigt at have en forståelse af stress fra flere vinkler. Derfor vil der på modulet bliver præsenteret et tids- og samfundsperspektiv til forståelse af hele stressproblematikken. Fokus vil orientere sig mod neurologisk, biologisk og psykologisk viden om stress. Der vil tillige være fokus på “den menneskelige faktor”, som har betydning i forhold til, hvordan vi reagerer i belastningssituationer.
Modulet indeholder desuden redskaber til stresshåndtering på individniveau.

Temaer som behandles på modul 1:

 • Årsager til stress
 • Stressneurologiske, -fysiologiske, -biologiske og -psykologiske virkninger
 • Symptomer og adfærd
 • Konsekvenser for krop og sjæl
 • Kan stress være positivt?
 • Forebyggelse af stress
 • Redskaber og teknikker til håndtering og skadesminimering
 • Robusthed og “den menneskelige faktor”

MODUL II. Fokus på stressansvarlighed på alle niveauer

For at kunne gøre en forskel er det nødvendigt at kunne skaffe sig overblik over dagligdagens påvirkninger, deres betydning og hvilke handlemuligheder, der er.
Derfor er det vigtigt at forstå organisationen gennem fire niveauer – organisationsniveauet, ledelsesniveauet, gruppeniveauet og individniveauet. Modul 1 tager hånd om individniveauet. Modul 2 leder deltagerne gennem forståelse af de tre øvrige niveauers påvirkning, de handlemuligheder, der er, og stress- og trivselsvejlederens mulighed for at agere på hvert enkelt niveau.

Temaer som behandles på modul 2:

 • Påvirkninger på hvert niveau
 • Hvem har ansvaret for stress?
 • Stress- og trivselsvejlederens handlemuligheder
 • Procesforståelse
 • Forandringsarbejde
 • Redskaber til afdækning af psykisk arbejdsmiljø
 • Betydningen af struktur, kultur og dialog
 • Stress- og trivselsvejlederens rolle

MODUL III. Fokus på stress- og trivselsvejlederens arbejdsfelt og virkemidler

Som stress- og trivselsvejleder kan du komme til at indgå i dialog med mennesker i en belastet tilstand. Det er derfor vigtigt at have redskaber til at kunne møde et stresset menneske. Det er ligeledes vigtigt at kunne hjælpe til i processen med at finde ind til kernepunktet i, hvad der stresser, og samtidig kunne psse på dig selv i stressvejlederrollen.
Du kan møde mennesker i konflikt og mennesker der er ”ude af sig selv”. Modulet har derfor fokus på, hvordan man som stress- og trivselsvejleder kan vejlede med den rette involvering i processen.
Der gives desuden viden om konflikters udvikling og påvirkning, både på den enkelte medarbejder og på arbejdsgruppen som sådan.

Temaer som behandles på modul 3:

 • Personligt rum
 • Den svære samtale
 • Konfliktforståelse
 • Hvordan bliver man en god vejleder?
 • Forskellen på behandling og vejledning
 • Hvordan kommer man tilbage efter stress?
 • Erfaringer som stress- og trivselsvejleder.

Næste uddannelsesforløb starter i september 2020 og foregår over 4 møder.

Modul 1: 14.-15. september 2020

Modul 2: 19.-20. oktober 2020

Modul 3: 16.-17. november 2020

Opfølgning: 8. februar 2021

  
Vil du melde dig til eller har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os via kontaktformularen.
  
Bemærk, at Center for Stress og Trivsel også tilbyder Den Interne Stressvejlederuddannelse for arbejdspladser.

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia