Stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Rådgivnings-, konsulent- og uddannelsesvirksomhed

Tom Pedersen

Cand. Psyk. Aut.

Ikast

Autoriseret af Socialministeriet 1990, godkendt specialist i psykoterapi 2003.

4-årig, psykoterapeutisk videreuddannelse 1992-96.
10 års ansættelse indenfor psykiatrien, 2 års ansættelse på behandlingshjem for unge, 4 års ansættelse på børnerådgivningscenter. Sideløbende privat praksis siden 1990. Fuldtids privatpraktiserende psykolog siden 2003. Overenskomst med Sygesikringen, region Midtjylland.

I forhold til behandling af stress er jeg som udgangspunkt interesseret i at opnå en mere præcis forståelse af, hvilke stressfaktorer der er virksomme for den enkelte klient på det givne tidspunkt. Ud fra denne analyse og forståelse planlægges så en præciseret behandling med primært fokus på opbygning af ressourcer (kropsligt, kognitivt, følelsesmæssigt) og introduktion af alternative mestringsstrategier, således at klienten generelt bliver bedre rustet til at håndtere belastninger.

Jeg vægter endvidere læringsaspektet højt, således at klientens evne til at sanse og registrere belastningssymptomer øges og paratheden til at tage disse sansninger og impulser alvorligt styrkes. I løbet af processen anvendes støtteredskaber som f.eks. indre fordybelse, opmærksomhedstræning, åndedrætsøvelser, energiøvelser m.m.

Tilbage til oversigten

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia