“Er dit arbejde jævnt fordelt”
“Er du tilfreds med måden dine evner og ressourcer bruges på.”
“Får du ofte hjælp og støtte fra dine kolleger.”
Webbaseret måling af det psykiske arbejdsmiljø
Trivselsundersøgelsen kan benyttes til den grundige og mere systematiske undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljøs forskellige vinkler.

Undersøgelsen kan benyttes til en engangsmåling, eller som et værktøj til fortløbende at tage temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø.

Sådan foregår Trivselundersøgelsen
Ved hjælp af 80 emne-opdelte spørgsmål samles point.

Alle indtastninger foretages direkte af den enkelte medarbejder, som umiddelbart i tilknytning til testen får respons på hvilke områder der især skal holdes øje med. Den enkelte kan også til enhver tid gå ind og se sine egne besvarelser, og i testperioden desuden rette i disse.

Alle besvarelser gemmes i en database, og så snart en hvis del af personerne fra en afdeling har afsluttet testen, kan der læses foreløbig statistik for afdelingen.

Medarbejdere fra mange afdelinger kan således deltage på samme tid, men for den enkelte medarbejder vil det kun være vedkommendes egen besvarelse og egen afdeling der vises statistik for.

Da alle besvarelser gemmes, er det muligt at gentage testen efter en periode, og således sammenligne resultaterne for at registrere en udvikling, f.eks. som følge af en bevidst indsats overfor nogle af de problemer som testen har afdækket.

En bærende tanke med internet-modellen er, at den muliggør en tryghed for den enkelte medarbejder m.h.t. anonymitet. Alle resultater gemmes på Center for Stress’ egen server. Afdækning af årsager til stressproblemer kræver ærlighed, men i denne test, altså kun overfor én selv.

Udover den statistik der kan aflæses direkte på Internettet, vil der blive produceret konkret statistik i form af regneark/grafik, til afdækning af detaljerne for den enkelte afdeling, sammenholdt med det fælles billede der tegnes for hele virksomheden.

E-mail
I forbindelse med testen vil der blive benyttet e-mail-adresse som brugernavn, hvilket gør det muligt at “rykke” for manglende besvarelser at efterfølgende test, eller gøre opmærksom på når testperioden er overstået. E-mail vil også blive brugt til at identificere den enkelte overfor databasen, således at en medarbejder kun kan besvare en test én gang.

Priser og versioner
Værdiundersøgelsen findes i 3 versioner :

Internet versionen
Testen besvares på vores hjemmeside, og vi leverer statistikken.

Priser:

0-50 medarbejdere kr. 7000,- .
Yderligere medarbejdere udover de første 50: kr. 50,- pr stk.
Hvis Værdiundersøgelsen ønskes differentieret på flere afdelinger er prisen 1500,- pr. ekstra afdeling.
Intranet versionen
Licens til hele undersøgelsen, inkl. samtlige web-filer + administrationsmodul til eget brug, og benyttes på eget intranet.

Pris: Kontakt venligst Finn Nøhr via vores kontaktformular

Access versionen
Programmet inkl. administrationsmodul, lægges på serveren, og hver medarbejder har direkte adgang fra egen pc. Forudsætter at Microsofts Access er installeret.

Pris: Kontakt venligst Finn Nøhr via vores kontaktformular

Det får du for pengene

Trivselsundersøgelsen omfatter

14 dages individuel passwordbaseret adgang til Trivselsundersøgelsen.
Der er mulighed for at afbryde testen undervejs, og mulighed for at vende tilbage og færdiggøre eller korrigere besvarelsen inden for den aftalte periode.
80 spørgsmål fordelt på 9 emneområder.
Mulighed for 4 ekstra valgfrie spørgsmål.

Mulighed for personlige uddybende bemærkninger inden for hvert af de 9 emneområder.

Mulighed for arbejdspladsens egen præsentation af formålet med undersøgelsen.

Sikkerhed for 100% anonymitet for alle deltagere.

Mulighed for underopdeling af undersøgelsens deltagere, f.eks. efter afdeling og/eller medarbejdergruppe.

Adgang til hurtig online-statistik for hver afdeling, når et forudbestemt antal medarbejdere har besvaret testen. Kan fravælges.

Skriftlig statistik fordelt efter afdeling og/ eller medarbejdergruppe, når undersøgelsen er afsluttet. Som standard vil der for hver afgrænset gruppe af medarbejdere blive udarbejdet ca. 8 statistikker med tekst og grafik, dækkende de væsentligste af undersøgelsens resultater. Udover disse er der mulighed for at aftale specielle udtræk efter ønske.
Alle statistikker leveres som Excel-filer.

I tillæg til statistikken leveres en oversigt med samtlige uddybende kommentarer for hvert emneområde. Oversigten leveres som Word-fil.

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia