Overordnet er der fire grunde til, at medarbejdere og ledere går ned med stress.

 • Tidspres
 • Utryghed
 • Ubalance mellem arbejdsliv og andet liv
 • Ledelsesstil

En leder kan altså alene ved sin måde at være på gøre det så surt for medarbejderne, at de går ned med psykiske problemer. Stress, utryghed, frustrationer og utilfredshed er ofte resultatet af en problematisk ledelsesstil med det til følge, at medarbejderne blive fraværende, illoyale, uvillige til forandringer og i sidste ende forlader virksomheden.

En leder har desuden et stort ansvar for at skabe trivsle i afdelingen og bør derfor kende til de mekanismer i en organisation der fremmer trivsel, så man undgår stress. En leder har ikke kun ansvaret for den forretningsmæssige drift, men også for personalets trivsel. Jo mere ansvar, indflydelse, selvstændighed og frihed en medarbejder har, des mere fokus bør lederen havde på trivselen for at undgå, at vedkommende brænder ud.

Dette kursus indeholder bl.a.:

 • Hvad er stress?
 • Hvordan håndterer man stress – både for sig selv og sine medarbejdere?
 • Hvilke rammer skal en leder skabe for at sikre trivsel – er det overhovet muligt at udvikle stressfrie arbejdspladser?
 • Hvad indebærer ledelsesansvaret i bredere forstand og i relation til stress og trivsel

Dit udbytte vil være:

 • At du fremover kan spotte stress hos dine medarbejdere og vejlede dem frem mod trivsel.
 • At udvikle visioner og konkrete strategier til at skabe trivsel og arbejdsglæde.
 • At kunne ændre din stil, så dine medarbejdere bliver motiveret, loyale og glade.

Indhold og omfang tilpasses efter behov.     

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia