I Værdiundersøgelsen skal hver medarbejder inkl.. afdelingslederen forholde sig til 43 enkle udsagn om afdelingen, med en pointgivning fra 1-5. Hvert udsagn skal bedømmes to gange.

I første runde for at vurdere hvilken betydning medarbejderen personligt tillægger udsagnet

I anden runde, for at vurdere i hvilken udstrækning medarbejderen mener at det pågældende udsagn afspejler virkeligheden i “afdelingen”.

Klik for stort billede

Værdiundersøgelsen er bl.a. egnet til at give et indblik i de opfattelser og værdier der gør sig gældende i en medarbejdergruppe, herunder i hvilken udstrækning der er enighed om disse værdier.

Ved at sammenholde medarbejdernes besvarelser med afdelingslederens, bliver det desuden muligt ret præcist at se hvori lederens holdninger og opfattelse af tingenes tilstand, måtte adskille sig fra medarbejdernes.

Værdiundersøgelsen er derfor også et ledelsesværktøj som med fordel kan anvendes tilbagevendende.

Statistik
De 43 udsagn repræsenterer i alt 8 “Værdiområder” , der hver for sig er velegnede til diskussion.
Statistikken præsenteres samlet i en Excel-fil med 52 ark. Hvert ark sammenholder medarbejdernes og lederens besvarelser grafisk. Dette foregår såvel særskilt for hvert enkelt udsagn, og samlet indenfor hvert af “Værdiområderne”.

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia