Stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Rådgivnings-, konsulent- og uddannelsesvirksomhed

Zenna Allesøe

Psykolog

Hørsholm og Nivå

Jeg arbejder helhedsorienteret ud fra en eksistentialistisk og humanistisk grundholdning og kombinerer terapien med kropslige og meditative øvelser (afslapning og mindfulness), der hvor det ønskes.

Med udgangspunkt i en anerkendelse af dig og din situation undersøger vi i fællesskab, hvordan du bedst muligt kan skabe balance mellem de ydre krav fra fx arbejde og familie samt de indre krav, du stiller til dig selv, og de ressourcer du har til rådighed. Det vil sige, jeg med udgangspunkt i dit konkrete hverdagsliv og dine værdier, hjælper dig til at kunne prioritere og sige til og fra, ligesom vi søger at forstå, hvor du er sårbar og hvorfor.
Jeg har fokus på, at hjælpe dig til at finde, styrke og integrere dine ressourcer i dit daglige liv, så du opnår øget livskvalitet.

Konkret vil vi i terapien arbejde med, at du lærer dine stresssymptomer at kende, så du hurtigere vil kunne reagere på dem og dermed forebygge fremtidig stress. Vi vil også søge at finde og undersøge de stressfaktorer, der påvirker dig mest og hvorfor, og vi vil finde strategier, så du kan håndtere de enkelte stressfaktorer. Vi vil arbejde med afslappende øvelser til at skabe ro i følelser, krop og tanker, og du vil få mulighed for at undersøge, hvad der har bragt dig i din nuværende situation og hvilke ændringer eller omprioriteringer, der kan hjælpe dig i din ønskede retning.

Hvis vi giver os tid til at få ”vores sjæl” med, oplever vi større glæde og overskud i vores liv – og paradoksalt nok, så kan vi nå mere uden at blive stressede.
For: ”Lige meget hvor du går, er du der”. (Jon Kabat-Zinn).

Udover arbejdet i min klinik afholder jeg kurser i Mindfulness og i Stresshåndtering.

Tilbage til oversigten

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia