Private virksomheder

 • ALK-Abello
 • Astra Zeneca A/S
 • Boehringer-Ingelheim
 • BASF A/S
 • Cap Gemini Danmark A/S
 • CSC DK A/S
 • CSC Scandihealth
 • CSC Århus
 • CSC Tåstrup
 • Dantec A/S
 • Dynamics
 • Drug Mode
 • Ementor Danmark
 • Framfab A/S
 • Guldager A/S
 • Hewlett-Packard A/S
 • IBM
 • Institutionen Humlebien
 • Medtronic DCN
 • Microsoft A/S
 • Oracle
 • PBS
 • SAM-DATA
 • SDC
 • SDC A/S
 • Sim Corp A/S
 • Steria A/S
 • Tiscali A/S
 • Ferrosan A/S
 • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
 • Lundbeck
 • Lundbeck A/S
 • Løvens kemiske fabrik A/S
 • Mediq Danmark
 • Merck Sharp & Dohme
 • Novartis A/S
 • Novo Nordisk A/S
 • Novo Nordisk Engineering A/S
 • Novo Nordisk Scandinavia A/S
 • Novo Nordisk, DAPI
 • Novozymes A/S
 • Nycommed A/S
 • Paranova-Gruppen A/S
 • Pfizer Denmark
 • Pharmadanmark A/S
 • Pharmakon
 • Solvey Pharma
 • Sophion Bioscince A/S
 • Tellabs Danmark
 • Unomedical
 • Zealand Pharma
 • WM Data
 Offentlige virksomheder 
 • AF Nordjylland
 • AF Storstrøm
 • AF Vestsjælland
 • Albertslund Sprog- og Integrationscenter
 • Amagerland Provsti
 • Anklagemyndigheden i Danmark
 • Anstalten ved Herstedvester
 • Arbejdsdirektoratet
 • Arbejdsmarkedscenter Øresund
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Arbejdsmiljørådets Service Center
 • ATP
 • Autisme Center Nordsjælland
 • Banedanmark
 • Banestyrelsen
 • Beredskabsstyrelsen
 • Bo- og Naboskab
 • By- og Landskabsstyrelsen
 • Bygholm Landbrugsskole
 • Børne- & Kulturvaltn. KVIS
 • Castberggård/BDA Hørehæmmede
 • CBR-Randers
 • Center f. Koncernforvaltn./Kort- og Matr. Sty.
 • Center for Ferie og Aflastning
 • Center for Offentlig Kompetenceudvikling
 • Charlottehaven, Østerbro
 • Civilstyrelsen
 • CVU Alpha
 • CVU Storkøbenhavn
 • CVU Syd, Fællesforvaltningen
 • CVU Sønderjylland
 • Dagcentret/Botilbuddet Lille Veum
 • Dalum Uddannelsescenter
 • Danish Center for Int. Studies and Human Rights
 • Danmark Miljøundersøgelser
 • Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
 • Danmarks Meteorologiske Institut
 • Danmarks Miljø Undersøgelser
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
 • Danmarks Radio
 • Danmarks Statistik
 • Danmarks Veterinær Institut
 • Dansk Jordbrugsforskning
 • Det Sociale koordinationsudvalg
 • DMI
 • Domstolsstyrelsen
 • DSB S-tog a/s, Produktion
 • DSB, HR Service, Udvikling
 • DSB/DSB Togkomponenter
 • Epos-Amu
 • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Erhvervscenter Espelunden Nord
 • EUC Nordvest
 • EUC Sjælland
 • Familiecentret
 • Familieplejen Frederiksborg Amt
 • Farum Svømmehal
 • Flysikringstjenesten
 • Flyvevåbenets Officersskole
 • FMT-centralledelse
 • Folketinget
 • Folketingets Administration
 • Forbrugerstyrelsen
 • Forsorgshjemmet Saxenhøj

 

 • Forsvaret
 • Forsvaret (Flåden)
 • Forsvarets Materieltjeneste, Personalesektionen
 • Forsvars kommandoen
 • Fredericia Brandvæsen
 • Frederiksberg Forsyning
 • Frederiksberg Hjælpemiddelcenter.doc
 • Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
 • Fyns Amt Psykiatriafdeling
 • Fyns Amts Tale- Høreinstitut
 • Fyns politi
 • Fødevaredirektoratet
 • Fødevarestyrelsen
 • Geologisk Institut
 • Geologisk Kortlægning
 • GEUS
 • Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter
 • Handicapcenter København
 • Handicapcenter Syd
 • Himmerlands       Udviklingsråd
 • Hovedstadens Sygehus Fællesskab
 • Huset Trappebæksvej
 • Hvide Hus, Næstved Kommune
 • Hærens Operative Kommando
 • Hørsholm Kirkegård
 • Institut for blinde og svagtsynede
 • Institutionen MåGodtLand
 • Jobcenter Odense
 • Karlebo Rådhus
 • Kbhs Amts Psykiatri- & Socialforvaltning
 • Kbhs Kommune, Sundhedsforvaltningen
 • Kbh’s Universitet, Udviklingssektionen
 • KMD A/S (KommuneData)
 • Kolding Kommune/Tandplejen
 • Kommuneteknik, Vejservice Kbh
 • Kriminalforsorgen
 • Kriminalforsorgen, Uddannelsescentret
 • Kriminalteknisk afdeling – Politiet
 • Kulturdirektoratet
 • Københavns Amt, Udviklingscentret
 • Københavns Brandvæsen
 • Københavns Ejendomme, Kbh Kommune
 • Københavns Kirkegårde
 • Københavns Skolevæsen
 • Københavns Universitet – Økonomiafdelingen
 • Landsbyen Sølund
 • Ligestillingsrådet
 • Lindehuset
 • Lokalcenter Hasle
 • Lokalcenter Indre ByTeam
 • Lokalcenter Kgs. Enghave, Tekn.
 • Lokalcenter Søholm
 • Lokalcentrene Vest
 • Lokalcentret Indre Østerbro
 • Lokalcentret Nørrebro
 • Lokalpsykiatrisk Center i Silkeborg
 • Louis Petersens Børnegård
 • Marstal Ældrecenter
 • Metro Service A/S
 • Miljø og Levnedsmiddelkontrollen
 • Miljøforum Fyn
 • Miljøstyrelsen
 • Nationalbanken
 • Næstved Social Virksomhed
 • Odense Kommune, Institutionsafdelingen
 • PASOP, Københavns Kommune
 • Patent & Varestyrelsen
 • Patientombuddet
 • Pensionat Baltic
 • Personalestyrelsen
 • Platangården, Vordingborg
 • Post Danmark Ringsted
 • Produktionsskolen, Hørning
 • Psykiatrisk Center – Sygehus Vestsjælland
 • Psykiatrisk Center Gentofte
 • PUMA, Københavns Universitet
 • Rehabiliteringscentret Dallund
 • Rigsadvokaten
 • Rigsarkivet
 • Rigsrevisionen
 • Rigsrevisionen (Folketinget)
 • Roskilde Hjemmepleje, Plejecenter Kristiansminde
 • Røde Kors hjemmet Sorø
 • Rådgivningscenter København
 • Rådhuset Sammenlægningssekretariatet
 • Sandholm Lejren
 • SFI
 • SFI Det nationale forskningscenter for velfærd
 • SKAT – projektenheden EU-programmet
 • Skat Hovedcentret
 • Skatteankenævnet i Brædstrup
 • Skatteankenævnet i Gedved
 • Skatteankenævnet i Skanderborg
 • Skattecenter Fredensborg
 • Skov- & Naturstyrelsen Græsted
 • Skov og Naturstyrelsen
 • Socialcenter Brønshøj, Husum og Vanløse
 • Socialcenter City
 • Socialcenter Kgs. Enghave.
 • Socialcenter Nørrebro, administrationsenheden
 • Socialpsykiatrisk Botilbud Enghuset
 • SoSu Gladsaxe
 • SosuC Brøndby
 • Specialskolen for Voksne
 • Staten Serum Institut
 • Statens IT
 • Statens Serum Institut
 • Statistisk Kontor
 • Statsforvaltningen Syddanmark
 • Statsforvaltningen, Hovedstaden
 • Statsfængslet i Vridsløse
 • Statsfængslet i Vridsløselille
 • Statsfængslet Møgelkær
 • Stiftsøvrigheden i Danmark
 • Storstrøms Amt B&U
 • Styrelsen for Social Service
 • Støttecenter Øst, Slagelse
 • Støttecentret 5’eren
 • SU styrelsen
 • Sundhed 6094
 • Sundhedscentret Sorø
 • Sundhedsfremmeenheden
 • Sygepl.skolen i Holstebro
 • Synsinstituttet, Nordjyllands Amt
 • Syrenparken
 • Søfartens Arbejdsmiljøråd
 • Tandplejen i Vejle
 • Teknologirådet
 • Trafikselskabet Movia
 • Trollesbro Revacenter
 • Uddannelse- og ungdomsforvaltningen Kbh. kom
 • Uddannelsesnævnet
 • Udlændingeservice
 • Udlændingestyrelsen
 • UU Sjælland Syd
 • UU Øresund
 • Vej & Park, Materielgården, Roskilde
 • Vejdirektoratet
 • Vejdirektoratet, Vejcenter Sjælland
 • Vestforbrændingen
 • Vestre Fængsel
 • Vestsjællands Erhvervscenter
 • VTU – politisk center
 • VUF Frederiksberg
 • Værkstedet Hørkær
 • Ældrecentret Gildehøjhjemmet
 • Østsjællands Museum

På Amagerbro Apotek er vi klar over, hvor du kan skifte din adgangskode. Men afhængigt af situationen kan det være en fordel at bestille medicin uafhængigt af åbningstider og lange køer, hvorefter du kan tilgå dine recepter. Viagra Websites Make Life Easier | Faktor for Viagra skal være uden recept | Wegweisende Online-Apotheke | Viagra à travers cette pharmacie en ligne | Viagra Trova un grande mercato in Italia