Private virksomheder

 • ALK-Abello
 • Astra Zeneca A/S
 • Boehringer-Ingelheim
 • BASF A/S
 • Cap Gemini Danmark A/S
 • CSC DK A/S
 • CSC Scandihealth
 • CSC Århus
 • CSC Tåstrup
 • Dantec A/S
 • Dynamics
 • Drug Mode
 • Ementor Danmark
 • Framfab A/S
 • Guldager A/S
 • Hewlett-Packard A/S
 • IBM
 • Institutionen Humlebien
 • Medtronic DCN
 • Microsoft A/S
 • Oracle
 • PBS
 • SAM-DATA
 • SDC
 • SDC A/S
 • Sim Corp A/S
 • Steria A/S
 • Tiscali A/S
 • Ferrosan A/S
 • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
 • Lundbeck
 • Lundbeck A/S
 • Løvens kemiske fabrik A/S
 • Mediq Danmark
 • Merck Sharp & Dohme
 • Novartis A/S
 • Novo Nordisk A/S
 • Novo Nordisk Engineering A/S
 • Novo Nordisk Scandinavia A/S
 • Novo Nordisk, DAPI
 • Novozymes A/S
 • Nycommed A/S
 • Paranova-Gruppen A/S
 • Pfizer Denmark
 • Pharmadanmark A/S
 • Pharmakon
 • Solvey Pharma
 • Sophion Bioscince A/S
 • Tellabs Danmark
 • Unomedical
 • Zealand Pharma
 • WM Data
 Offentlige virksomheder 
 • AF Nordjylland
 • AF Storstrøm
 • AF Vestsjælland
 • Albertslund Sprog- og Integrationscenter
 • Amagerland Provsti
 • Anklagemyndigheden i Danmark
 • Anstalten ved Herstedvester
 • Arbejdsdirektoratet
 • Arbejdsmarkedscenter Øresund
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Arbejdsmiljørådets Service Center
 • ATP
 • Autisme Center Nordsjælland
 • Banedanmark
 • Banestyrelsen
 • Beredskabsstyrelsen
 • Bo- og Naboskab
 • By- og Landskabsstyrelsen
 • Bygholm Landbrugsskole
 • Børne- & Kulturvaltn. KVIS
 • Castberggård/BDA Hørehæmmede
 • CBR-Randers
 • Center f. Koncernforvaltn./Kort- og Matr. Sty.
 • Center for Ferie og Aflastning
 • Center for Offentlig Kompetenceudvikling
 • Charlottehaven, Østerbro
 • Civilstyrelsen
 • CVU Alpha
 • CVU Storkøbenhavn
 • CVU Syd, Fællesforvaltningen
 • CVU Sønderjylland
 • Dagcentret/Botilbuddet Lille Veum
 • Dalum Uddannelsescenter
 • Danish Center for Int. Studies and Human Rights
 • Danmark Miljøundersøgelser
 • Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
 • Danmarks Meteorologiske Institut
 • Danmarks Miljø Undersøgelser
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
 • Danmarks Radio
 • Danmarks Statistik
 • Danmarks Veterinær Institut
 • Dansk Jordbrugsforskning
 • Det Sociale koordinationsudvalg
 • DMI
 • Domstolsstyrelsen
 • DSB S-tog a/s, Produktion
 • DSB, HR Service, Udvikling
 • DSB/DSB Togkomponenter
 • Epos-Amu
 • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Erhvervscenter Espelunden Nord
 • EUC Nordvest
 • EUC Sjælland
 • Familiecentret
 • Familieplejen Frederiksborg Amt
 • Farum Svømmehal
 • Flysikringstjenesten
 • Flyvevåbenets Officersskole
 • FMT-centralledelse
 • Folketinget
 • Folketingets Administration
 • Forbrugerstyrelsen
 • Forsorgshjemmet Saxenhøj

 

 • Forsvaret
 • Forsvaret (Flåden)
 • Forsvarets Materieltjeneste, Personalesektionen
 • Forsvars kommandoen
 • Fredericia Brandvæsen
 • Frederiksberg Forsyning
 • Frederiksberg Hjælpemiddelcenter.doc
 • Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
 • Fyns Amt Psykiatriafdeling
 • Fyns Amts Tale- Høreinstitut
 • Fyns politi
 • Fødevaredirektoratet
 • Fødevarestyrelsen
 • Geologisk Institut
 • Geologisk Kortlægning
 • GEUS
 • Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter
 • Handicapcenter København
 • Handicapcenter Syd
 • Himmerlands       Udviklingsråd
 • Hovedstadens Sygehus Fællesskab
 • Huset Trappebæksvej
 • Hvide Hus, Næstved Kommune
 • Hærens Operative Kommando
 • Hørsholm Kirkegård
 • Institut for blinde og svagtsynede
 • Institutionen MåGodtLand
 • Jobcenter Odense
 • Karlebo Rådhus
 • Kbhs Amts Psykiatri- & Socialforvaltning
 • Kbhs Kommune, Sundhedsforvaltningen
 • Kbh’s Universitet, Udviklingssektionen
 • KMD A/S (KommuneData)
 • Kolding Kommune/Tandplejen
 • Kommuneteknik, Vejservice Kbh
 • Kriminalforsorgen
 • Kriminalforsorgen, Uddannelsescentret
 • Kriminalteknisk afdeling – Politiet
 • Kulturdirektoratet
 • Københavns Amt, Udviklingscentret
 • Københavns Brandvæsen
 • Københavns Ejendomme, Kbh Kommune
 • Københavns Kirkegårde
 • Københavns Skolevæsen
 • Københavns Universitet – Økonomiafdelingen
 • Landsbyen Sølund
 • Ligestillingsrådet
 • Lindehuset
 • Lokalcenter Hasle
 • Lokalcenter Indre ByTeam
 • Lokalcenter Kgs. Enghave, Tekn.
 • Lokalcenter Søholm
 • Lokalcentrene Vest
 • Lokalcentret Indre Østerbro
 • Lokalcentret Nørrebro
 • Lokalpsykiatrisk Center i Silkeborg
 • Louis Petersens Børnegård
 • Marstal Ældrecenter
 • Metro Service A/S
 • Miljø og Levnedsmiddelkontrollen
 • Miljøforum Fyn
 • Miljøstyrelsen
 • Nationalbanken
 • Næstved Social Virksomhed
 • Odense Kommune, Institutionsafdelingen
 • PASOP, Københavns Kommune
 • Patent & Varestyrelsen
 • Patientombuddet
 • Pensionat Baltic
 • Personalestyrelsen
 • Platangården, Vordingborg
 • Post Danmark Ringsted
 • Produktionsskolen, Hørning
 • Psykiatrisk Center – Sygehus Vestsjælland
 • Psykiatrisk Center Gentofte
 • PUMA, Københavns Universitet
 • Rehabiliteringscentret Dallund
 • Rigsadvokaten
 • Rigsarkivet
 • Rigsrevisionen
 • Rigsrevisionen (Folketinget)
 • Roskilde Hjemmepleje, Plejecenter Kristiansminde
 • Røde Kors hjemmet Sorø
 • Rådgivningscenter København
 • Rådhuset Sammenlægningssekretariatet
 • Sandholm Lejren
 • SFI
 • SFI Det nationale forskningscenter for velfærd
 • SKAT – projektenheden EU-programmet
 • Skat Hovedcentret
 • Skatteankenævnet i Brædstrup
 • Skatteankenævnet i Gedved
 • Skatteankenævnet i Skanderborg
 • Skattecenter Fredensborg
 • Skov- & Naturstyrelsen Græsted
 • Skov og Naturstyrelsen
 • Socialcenter Brønshøj, Husum og Vanløse
 • Socialcenter City
 • Socialcenter Kgs. Enghave.
 • Socialcenter Nørrebro, administrationsenheden
 • Socialpsykiatrisk Botilbud Enghuset
 • SoSu Gladsaxe
 • SosuC Brøndby
 • Specialskolen for Voksne
 • Staten Serum Institut
 • Statens IT
 • Statens Serum Institut
 • Statistisk Kontor
 • Statsforvaltningen Syddanmark
 • Statsforvaltningen, Hovedstaden
 • Statsfængslet i Vridsløse
 • Statsfængslet i Vridsløselille
 • Statsfængslet Møgelkær
 • Stiftsøvrigheden i Danmark
 • Storstrøms Amt B&U
 • Styrelsen for Social Service
 • Støttecenter Øst, Slagelse
 • Støttecentret 5’eren
 • SU styrelsen
 • Sundhed 6094
 • Sundhedscentret Sorø
 • Sundhedsfremmeenheden
 • Sygepl.skolen i Holstebro
 • Synsinstituttet, Nordjyllands Amt
 • Syrenparken
 • Søfartens Arbejdsmiljøråd
 • Tandplejen i Vejle
 • Teknologirådet
 • Trafikselskabet Movia
 • Trollesbro Revacenter
 • Uddannelse- og ungdomsforvaltningen Kbh. kom
 • Uddannelsesnævnet
 • Udlændingeservice
 • Udlændingestyrelsen
 • UU Sjælland Syd
 • UU Øresund
 • Vej & Park, Materielgården, Roskilde
 • Vejdirektoratet
 • Vejdirektoratet, Vejcenter Sjælland
 • Vestforbrændingen
 • Vestre Fængsel
 • Vestsjællands Erhvervscenter
 • VTU – politisk center
 • VUF Frederiksberg
 • Værkstedet Hørkær
 • Ældrecentret Gildehøjhjemmet
 • Østsjællands Museum