Kommunikation og samarbejde

Vi tilbyder et bredt udvalg af foredrag og kurser om stress og trivsel. Lad os skræddersy dét, der passer bedst til din virksomhed, dine ledere og dine medarbejdere.

Kommunikation og samarbejde
Vi ved godt, at samarbejdet og en god kontakt med kollegaerne og leder/ medarbejdere betyder alt for arbejdsglæden, men hvorfor er det så svært at få det til at fungere? Vi kan have en oplevelse af, at være imødekommende, forklarende, hensigtsmæssigt kommunikerende, men kan også erfare, at der er mennesker omkring os som misforstår eller det kan føles som om de ikke vil forstå! Hvem er det, der skal ændre sig, for at få “hjulene” til at køre, og hvordan får vi dem til det? …altså hjulene

Utilfredshed med samarbejdet er ofte karakteriseret ved utilfredshed med “de andre” – Vi mener for det meste, at vi selv er fleksible, imødekommende og hensigtsmæsigt kommunikerende. Man kan undre sig over, hvem “de andre” er, når vi nu alle synes, de gør, hvad de kan for at få tingene til at fungere og forklare os.

Samarbejde kræver i reglen en række fælles vedtagne regler, som alle kan gå ind for.

Samarbejde kræver respekt for kollegaernes anderledes metoder, værdier og holdninger. De største årsager til problemer i et samarbejde er uløste konflikter og usagte meninger!

Kommunikation er grundstenen i al samvær med andre mennesker, hvad enten den er verbal eller nonverbal. Derfor er det også vigtigt, at vi forstår, hvad kommunikation består af, hvad vi selv tilfører den, og hvad vores samtalepartner tilfører.

At føre en ligeværdig kommunikation uden manipulation og disrespekt er en kunst det kan være svært at balancere. De fleste af os er opdraget til at holde utilfredsheder for os selv, undgå konflikter og endda nogen gange udleve vore egne regler, så vi kan klare os i det daglige fællesskab. Det kan få store konsekvenser i form af sladder, dårlig stemning og andres oplevelse af manglende respekt for regler vedtaget i fællesskab.
At føre en ligeværdig kommunikation, hvor alle bliver hørt og får sagt, hvad de vil, er en forudsætning for et godt psykisk arbejdsmiljø og for et godt samarbejde.

Indhold i kurset kan være:

  • Grundforståelse af kommunikation – både den verbale og den non-verbale
  • Perspektivforskel og den betydning det har
  • Relationer og betydningen af at forstå hinanden
  • Psykisk arbejdsmiljø og betydningen af at kunne kommunikere hensigtsmæssigt

Øvelser og case-arbejde

Dit udbytte af kurset kan være:

  • Viden om kommunikation og dens betydning
  • Indsigt i egen kommunikations-strategi
  • Forståelse for egne kommunikationsbarrierer
  • Lettere og mere energifyldt samarbejde med dine kolleger og ledere/ medarbejdere

Indhold og omfang tilpasses efter behov.

Ønsker du mere viden, kontakt cfs@cfs.dk