Ledelse og stress

Vi tilbyder et bredt udvalg af foredrag og kurser om stress og trivsel. Lad os skræddersy dét, der passer bedst til din virksomhed, dine ledere og dine medarbejdere. 

Målgruppe: Ledelsesgruppen 

Vi ved at der ofte skydes på den daglige ledelse i forbindelse med stress på arbejdspladsen.

Vi ved også at rollen som daglig leder kan være meget presset, da der såvel er en øvre ledelse, såvel som medarbejdere at forholde sig til.

Her er et eksempel på en lille lederuddannelse med fokus på trivsel og balance hos såvel sig selv som hos sine medarbejdere.

Det er muligt at sammensætte alt fra et foredrag til et-dags kursus eller som her en række møder med forsat fokus på lederrollen i dagligdagen.

Forslaget er her 4 x 3 timers arrangementer med fokus på ledelse, stress, trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø

 1. mødegang: Stadier og symptomer på stress
 2. mødegang: Betydning af leders egen stress
 3. mødegang: Samtalen som udgangspunkt
 4. mødegang: Håndtering af en stresset medarbejder ved stress, ved sygefravær og ved tilbagekomst

Form ved hvert møde:

 • Oplæg fra konsulenten
 • Diskussion af oplæg + cases

Ud fra denne struktur arbejdes der overordnet med følgende tematikker:

 • Definition af stress – og for meget arbejdspres
 • Hvordan mærker man stress?
 • Hvordan bliver man opmærksom på sine egne signaler?
 • Hvordan håndterer man sin stress og sit arbejdspres hensigtsmæssigt?
 • Hvad kan man gøre for at reducere og forebygge stress?
 • Hvem har ansvaret for at sige fra?
 • Hvorfor er det som leder særlig vigtigt at være opmærksom på stress?
 • Hvad skal I som arbejdsplads være opmærksom på for at undgå stress?
 • Hvordan kommunikerer man hensigtsmæssigt?
 • Hvad sker med kommunikationen når man er stresset?
 • Hvad er det vigtigt at være opmærksom på når en medarbejder udviser tegn på stress?
 • Hvad gør man mens medarbejderen er sygemeldt?
 • Hvordan får man bedst og mest hensigtsmæssigt sin medarbejder tilbage? 

Der tages udgangspunkt i, at ansvaret for, og ressourcerne til, at ændre stress og stressorer, skal findes på de fire niveauer:

 1. Organisations-niveauet
 2. Leder-niveauet
 3. Gruppe-niveauet
 4. Individ-niveauet

Formålet med møderne er:

 • At skabe et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad stress er
 • At få indblik i egne og medarbejdernes stresskilder
 • At får mere viden om stress med henblik på at træffe hensigtsmæssige beslutninger i forhold til eget liv og arbejdsliv
 • At få indsigt i, hvilke tiltag du som leder kan igangsætte – og på hvilket niveau – for at minimere eller håndtere stress hos dine medarbejdere

Indhold og omfang kan tilpasses efter behov.

Ønsker du mere viden, kontakt cfs@cfs.dk