Om CFS

Center for Stress og Trivsel er Danmarks førende virksomhed indenfor rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og behandling af stress. Vi og vores erfarne team af konsulenter og psykologer har erfaring siden 1996 i at hjælpe virksomheder og institutioner med at løse stressrelaterede problemer.

På disse sider vil du blandt andet finde en beskrivelse af vores tilbud, fra foredrag og kurser over uddannelsesforløb til individuel behandling. Du vil også finde en omfattende materialesamling, som vi i stiller til rådighed til alle interesserede, der vil arbejde for mere trivsel og mindre stress ude på arbejdspladserne.

Vores endemål med det arbejde, vi gør, er altid at hjælpe med at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø med optimal trivsel.

Idegrundlag

Idégrundlaget for Center for Stress og Trivsel ApS er at hjælpe andre med at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø med optimal trivsel.

Det psykiske arbejdsmiljø skabes af de mennesker, der er i organisationen. Vi arbejder med at uddanne og modne hver enkelt medarbejder og leder til at tage ansvar for det psykiske arbejdsmiljø.

Organisationer er forskellige, og derfor skal de behandles forskelligt. For os er det væsentligt at kende organisationens kultur for at frigøre de bundne ressourcer ved hjælp af de rigtige værktøjer.

Vi henvender os primært til private og offentlige virksomheders og institutioners ledelser og medarbejdere. Vi deltager også gerne i den offentlige debat for at præge samfundsudviklingen i retning af bedre rammer for trivsel godt psykisk arbejdsmiljø.

Fundamentet i Center for Stress og Trivsels virke bygger på engagement, fordi:

  • Vi tror på, at medarbejderne, ledelsen, organisationen og samfundet kan blive bedre til at håndtere stress og skabe trivsel.
  • Vi tror på, at danske arbejdspladser kan lære, at succes er mulig, samtidig med at medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø er sundt!
  • Vi mener, at de virksomheder, som formår at skabe et sundt arbejdsmiljø, har de bedste forudsætninger for succes – nu og i fremtiden!
  • Vi tror på, at mennesker på arbejdsmarkedet kan lære at finde en fornuftig balance mellem krav og ressourcer, således at de trives, samtidig med at de er effektive arbejdstagere!
  • Vi ved, at medarbejdere, som oplever, at deres arbejdsplads tager det psykiske arbejdsmiljø og trivsel alvorligt, selv bliver aktive og positive bidragsydere!
  • Vi ved, at et godt psykisk arbejdsmiljø uden stress påvirker faktorer såsom sygefravær, fastholdelse af medarbejdere, bundlinjen, medarbejdertilfredshed, motivationen og produktivitet!