Stress- og trivselsvejleder – en uddannelse til medarbejdere

Få en specialist i stress og trivsel på arbejdspladsen

Er jeres mål at opnå en organisation i balance? Og fastholde gode medarbejdere? Med en uddannet stress- og trivselsvejleder på arbejdspladsen, er I sikret kompetencerne, ressourcerne og al den viden, der gør det muligt.

Vi tilbyder en uddannelse i stress og trivsel, der gør medarbejdere til professionelle medspillere i det sunde arbejdsmiljø. Uddannelsen henvender sig til ansatte på alle niveauer med interesse og behov for viden om stresshåndtering og trivsel i organisationer. Det vil sige ledere, mellemledere, HR-medarbejdere, TR og AMR. Og selvfølgelig alle øvrige medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel på deres arbejdsplads.

Stressuddannelse skaber sunde arbejdspladser

Uddannelsen af stressvejledere er rettet mod organisationer og arbejdspladser, der virkelig ønsker at skabe en arbejdsplads med høj trivsel. Foruden at se på jeres rammer i dagligdagen, skal I også arbejde med jeres kultur i organisationen. Derfor underviser vi deltagerne på uddannelsen i at forstå stresspåvirkninger, handlemuligheder og redskaber på flere niveauer:

 • Organisationsniveau
 • Leder-niveau
 • Gruppe-niveau
 • Individ-niveau

Medarbejdere får en professionel uddannelse i stress og trivsel

Underviseren på uddannelsen er psykolog og erfaren underviser i samspillet mellem stress, menneske og organisation. Alle deltagere er derfor sikret en professionel stressuddannelse.  Medarbejderne vi uddanner, bliver specialister i at afdække den gensidige påvirkning, som stress og psykisk arbejdsmiljø har på hinanden. De bliver undervist i alle de muligheder, I som virksomheder kan gribe i for at skabe et sundere samspil. Og særlig indsigt i, hvordan I inddrager hele organisationen for at løfte det psykiske arbejdsmiljø.

En stress- og trivselsvejleder vil blandt andet …

 • komme med ny viden om trivsel og stress til arbejdspladsen.
 • blive en tryg sparringspartner i håndtering af stress i dagligdagen.
 • arbejde med et helhedsorienteret syn på det psykiske arbejdsmiljø.
 • vejlede og rådgive enkeltpersoner og grupper om stresshåndtering.

Vi kommer til jer - eller I kommer til os

Vi uddanner gerne grupper af medarbejdere internt på arbejdspladsen. Er der tale om en eller to medarbejdere, der skal uddannes? Så er det muligt at blive uddannet på et eksternt hold. Er du som medarbejder eller virksomhed interesseret i at høre mere uddannelsen? Så tag gerne kontakt allerede i dag. Så sender vi straks de uddybende oplysninger om datoer, uddannelsens indhold og priser. Du eller I kan også blive tilmeldt uddannelsen ved at skrive til os. SKRIV TIL CENTER FOR STRESS OG TRIVSEL

En uddannelse i stress og trivsel - der betaler sig

Fakta om stress og sygdom: 33 % af al fravær i Danmark skyldes forhold i det psykiske arbejdsmiljø. Op til 12 % af den danske befolkning har daglige symptomer på alvorlig stress. Prisen for syge medarbejdere er høj. Både for mennesket der bliver ramt. Og virksomheden. Det koster 300.000 kr. at erstatte en sygemeldt medarbejder. Har den sygemeldte akademisk uddannelse, koster det 500.000 kr. at erstatte medarbejderen. Kilde: Stessforeningen.dk

Vi har også kurser og foredrag, der gavner det psykiske arbejdsmiljø

Centeret har i mange år hjulpet arbejdspladser, ledere og medarbejdere med at komme godt videre efter stress. Vi har en række kurser og foredrag, der hjælper jer med at omsætte jeres erfaring med stress til ny viden om trivsel. I er altid velkomne til at få en snak om jeres behov. Gå til oversigten her: Kurser og foredrag om stress og trivsel.

Få hjælp til en medarbejder der allerede er stressramt eller sygemeldt

En stressvejleder er ikke uddannet til at varetage professionel stressbehandling af syge kollegaer. I stedet vil vi henvise til professionel psykologhjælp. I vores center tilbyder vi virksomheder professionel psykologhjælp og stressforløb til stressramte ledere og medarbejdere i hele landet. Læs mere om vores ordning til virksomheder her: Psykologhjælp til stressramte medarbejdere.

Uddannelsens indhold og dato for næste holdstart

For medarbejdere der bliver uddannet eksternt hos Center for Stress og Trivsel, er der uddannelsesstart én gang årligt. Bemærk, at gennemførelse af uddannelsen forudsætter deltagelse på alle tre moduler. Det er ikke muligt at  købe deltagelse i blot ét enkelt modul.

Uddannelsesdage i 2023

 • Modul 1: 6.-7. marts
 • Modul 2: 24.-25. april
 • Modul 3: 1.-2. juni
 • Opfølgningsdag 11.september

Registrer din deltagelse nu og få en plads på næste hold: SKRIV TIL CENTER FOR STRESS OG TRIVSEL

Få overblik over hele uddannelsen og alle modulerne her ...

Dato for modul I: 6.- 7. marts 2023

Det er vigtigt at have en forståelse af stress fra flere vinkler. Derfor vil der på modulet bliver præsenteret et tids- og samfundsperspektiv til forståelse af hele stressproblematikken. Fokus vil orientere sig mod neurologisk, biologisk og psykologisk viden om stress. Der vil tillige være fokus på “den menneskelige faktor”, som har betydning i forhold til, hvordan vi reagerer i belastningssituationer.
Modulet indeholder desuden redskaber til stresshåndtering på individ-niveau.

Temaer som behandles på modul 1:

 • Årsager til stress
 • Stressneurologiske, -fysiologiske, -biologiske og -psykologiske virkninger
 • Symptomer og adfærd
 • Konsekvenser for krop og sjæl
 • Kan stress være positivt?
 • Forebyggelse af stress
 • Redskaber og teknikker til håndtering og skadesminimering
 • Robusthed og “den menneskelige faktor”

Dato for modul II: 24.-25. april 2023

For at kunne gøre en forskel er det nødvendigt at kunne skaffe sig overblik over dagligdagens påvirkninger, deres betydning og hvilke handlemuligheder, der er.
Derfor er det vigtigt at forstå organisationen gennem fire niveauer – organisationsniveauet, ledelsesniveauet, gruppeniveauet og individniveauet. Modul 1 tager hånd om individniveauet. Modul 2 leder deltagerne gennem forståelse af de tre øvrige niveauers påvirkning, de handlemuligheder, der er, og stress- og trivselsvejlederens mulighed for at agere på hvert enkelt niveau.

Temaer som behandles på modul 2:

 • Påvirkninger på hvert niveau
 • Hvem har ansvaret for stress?
 • Stress- og trivselsvejlederens handlemuligheder
 • Procesforståelse
 • Forandringsarbejde
 • Redskaber til afdækning af psykisk arbejdsmiljø
 • Betydningen af struktur, kultur og dialog
 • Stress- og trivselsvejlederens rolle

Dato for modul III: 1.-2. juni 2023

Som stress- og trivselsvejleder kan du komme til at indgå i dialog med mennesker i en belastet tilstand. Det er derfor vigtigt at have redskaber til at kunne møde et stresset menneske. Det er ligeledes vigtigt at kunne hjælpe til i processen med at finde ind til kernepunktet i, hvad der stresser, og samtidig kunne passe på dig selv i stressvejlederrollen.
Du kan møde mennesker i konflikt og mennesker der er ”ude af sig selv”. Modulet har derfor fokus på, hvordan man som stress- og trivselsvejleder kan vejlede med den rette involvering i processen.
Der gives desuden viden om konflikters udvikling og påvirkning, både på den enkelte medarbejder og på arbejdsgruppen som sådan.

Temaer som behandles på modul 3:

 • Personligt rum
 • Den svære samtale
 • Konfliktforståelse
 • Hvordan bliver man en god vejleder?
 • Forskellen på behandling og vejledning
 • Hvordan kommer man tilbage efter stress?
 • Erfaringer som stress- og trivselsvejleder.