AMR

Center for Stress og Trivsel tilbyder kurser for AMR, der sigter mod indsigt og fordybelse i specifikke områder, der vedrører AMRs arbejde med det gode psykiske arbejdsmiljø.

Vi ønsker gennem kurserne at styrke kursisterne i at kunne håndtere rollen som AMR både i form af øgede kompetencer til at skabe konstruktive samarbejdsrelationer, samt til at fordybe sig i meningsfulde og overskuelige teknikker til samarbejdet med såvel ledelsen, som kolleger.
Kurserne sigter mod fordybelse og træning i de gennemgåede metoder, så der umiddelbart kan knyttes an til den virkelighed, den enkelte AMR skal hjem til efter endt kursus. Dette indebærer, at indholdet i hvert enkelt kursus retter sig mod afgrænsede, virkelighedsnære emner.

Overskrifter på en kursusdag kan for eksempel være:

o AMR’s rolle i forbindelse med opfølgning på APV
o AMR’s rolle i forbindelse med skiftende arbejdstider
o Alle har et ansvar for trivsel – hvordan kan AMR fremme det?
o Skab mulighed for ”det gode samarbejde” med ledelsen – som AMR
o Hvordan motiverer AMR ledere og kolleger i arbejdet med trivsel?

Varighed: Kl. 9-16.
Hvem: firmaer og foreninger der vil afholde kurser for deres arbejdsmiljørepræsentanter

Ønsker du mere viden, kontakt cfs@cfs.dk