Psykisk arbejdsmiljø

Vi tilbyder et bredt udvalg af foredrag og kurser om stress og trivsel. Lad os skræddersy dét, der passer bedst til din virksomhed, dine ledere og dine medarbejdere. 

En dag om at skabe balance i det psykiske arbejdsmiljø –fokus på stress, trivsel og samarbejde for personale og medarbejdere

Det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for, om man som medarbejder oplever trivsel eller stress i dagligdagen.

Det psykiske arbejdsmiljø er kendetegnet ved …”de forhold ved en arbejdssituation, der påvirker ens psykiske helbred og som indebærer en risiko for forringelse af fysisk og psykisk helbred og arbejdsevne

Fokus for dagen vil derfor være på påvirkninger. Hvad er det, der påvirker, hvordan og hvorfor?

For at kunne skabe hensigtsmæssige strategier og arbejdsforhold er det vigtigt at kende grundpræmissen for påvirkninger og deres effekt, dels de relationelle, dels de fysiske og dels de organisatoriske.

Der er forskellige ansvar at tage i forbindelse med at etablere den gode arbejdshverdag med godt psykisk arbejdsmiljø. I Center for Stress & Trivsel har vi udviklet en arbejdsmodel OLGI, der har til hensigt at skabe overblik over ansvar og handlemuligheder på de 4 ansvarsniveauer.

Dels er der det overordnede Organisatoriske ansvar, som skaber grundrammen for det daglige virke. Der er det Ledelsesmæssige ansvar, hvor fokus på overblik, planlægning og prioriteringsmulighed er væsentlig. Der er det Gruppeansvarlige niveau, med ansvar for de interne samarbejdsrelationer, kommunikation og det fælles overblik og sidst det Individuelle ansvar, med fokus på egne ressourcer og kompetencer.

Gennem dagen vil der være fokus på ansvar og handlemuligheder på hvert ansvarsniveau som forebyggende og balancerende for det psykiske arbejdsmiljø. 

Indhold på dagen kan være: 

  • Psykisk arbejdsmiljø – definition og fokus på betydningsfulde delelementer
  • OLGI – at forstå hvordan alle har et ansvar for at hverdagen fungerer, men at det er forskellige ansvar, der dog påvirker hinanden
  • 5R ord –redskaber til overblik
  • Model for hvordan hensigtsmæssige processer vedrørende afklaring af arbejdsopgaver, rollefordeling, hensigtsmæssigt samarbejde m.m. kan fungere
  • Kommunikation – for at forstå hvor betydningsfuldt det er AT vi kommunikerer med hinanden og hvordan vi gør det 

Udbytte fra dagen kan være:

  • At få større viden og kendskab til påvirkninger og deres effekt på områder, der er relevante for det psykiske arbejdsmiljø
  • At forstå forskellen på stressfremmende og trivselsoptimerende strategier
  • At igangsætte refleksion over egen handlepraksis i pressede situationer
  • At etablere viden om hensigtsmæssige handlestrategier på hvert af de 4 ansvarsniveauer
  • At få skabt grundsten til en mere afbalanceret hverdag

Indhold og omfang tilpasses efter behov.

Ønsker du mere viden, kontakt cfs@cfs.dk