Referencer

Vi har hjulpet mange private og offentlige virksomheder/institutioner – se mere nedenfor

3F
Agilent
Akademiet – Københavns Akademi for Musik, Dans & Teater
Ankestyrelsen
Anklagemyndigheden i Danmark
AOF
Banedanmark
BlueHat P/S
Brøndby Kommune
Brørup Sundhedscenter
Business Danmark
CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser
Center for Sundhed, Reg. Hovedstaden
CFL – Center for Ledelse
Christianshavns Gymnasium
Danmarks Meteorologiske Institut
Danmarks Statistik
Danmarks Veterinær Institut
Dansk IT
Dansk Magisterforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Bank Invoice Processing
Danske Bioanalytikere Syddanmark
Den Danske Scenekunstskole
Den erhvervsdrivende fond Ringkøbing Fjord
Den socialdemokratiske folketingsgruppe
Departementet for Sociale anliggender, Grønland
Det Danske Filminstitut
Det Sociale koordinationsudvalg
DMI
Domstolsstyrelsen
DSB, HR Service, Udvikling
Electrolux Home Products Denmark A/S
Enhedslisten – Landsorganisationen
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Erhvervs- og vækstministeriet
European Environment Agency (EEA
Faxe kommune
Finansforbundet
Finanstilsynet
FOA – Fag og Arbejde
Folketingets Administration

Fondet til bekæmpelse af AIDS
Forbrugerstyrelsen
Forsvaret
Frederik Barfods Skole S/I
Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø
Frie Skolers Ledere
GEUS-De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
GN Resound A/S
Grundfos Holding A/S
Hagemann Group
Halsnæs kommune
Herlev Kommune
HK Danmark
HOFOR A/S
Hovedstadens Sygehus Fællesskab
Hvidovre Kommune
Hørsholm kirkegård
INVACARE A/S
Jakon A/S
Kbh’s Universitet, Udviklingssektionen
Kbhs Amts Psykiatri- & Socialforvaltning
Kbhs Kommune, Sundhedsforvaltningen
KiAP (Kvalitet i Almen Praksis)
Kost & Ernæringsforbundet
KRIFA
Kriminalforsorgen, uddannelsescenteret
KUBA Produktionsskole
Kulturdirektoratet
Københavns Kommune
Linatex A/S
Lægehuset Salomon og Hansen
MAGISTRENES arbejdsløshedskasse
MAN Diesel og Turbo
Maskinmesterskolen København
Medarbejder- og Kompetence- styrelsen
Mentalt Sundhedscenter
MetaCare
METROSELSKABET I/S
Miljøministeriet Departementet
Miljøstyrelsen
Ministeriet for Børn, LigestillingIntegration og Sociale Forhold
Moderniseringsstyrelsen

Nationalbanken
NaturErhvervstyrelsen
NOVOZYMES A/S
Nyborg Musikskole
Nørrebro Lilleskole
Pædagogisk Vejleder- og Væreteam, Køge
Rebild Kommune
Region Syddanmark
Rigsarkivet
Rigshospitalet
Rigspolitiet
Rigsrevisionen
Roskilde kommune
Roskilde Stiftkontor
Rødovre Kommune
Salix Friskole
Scandlines Catering ApS
SECURITAS A/S
Skattestyrelsen
Skov og Naturstyrelsen
Skt Josephs skole
Slots- og Kulturstyrelsen
Socialdemokratiet
Socialpædagogerne Storkøbenhavn
Socialpædagogernes Landsforbund
Statens It
Statens Serum Institut
Statsforvaltningen
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Svendborg kommune
Symphogen A/S
Tajco A/S
Teknologisk Institut
UCSJ
Uglegårdsskolen
Undervisningsministeriet
University Collage Vordingborg
VELUX DANMARK A/S
Visit Greenland A/S
Økonomi og Personalestyrelsen
Ørsted
Aarhus Kommune
Aarhus Universitet, miljø og energi