Guide til opbygning af en stresspolitik

-Inspiration til hvordan du skaber en stresshåndteringspolitik

En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens vision for trivslen hos de ansatte, samt en målsætning for stresspolitikkens effekt

Alle har et ansvar for trivsel i dagligdagen, men
tyngden og områderne for ansvar er forskellige. Der er et overordnet ansvar i virksomheden for medarbejdertrivsel, et ledelsesansvar, et kollegialt ansvar, samt et individuelt ansvar

Det er både billigere og sundere at forebygge end at helbrede. Det skal stå klart, hvilke indsatsområder, der skal være fokus på i forhold til stressreducerende procedurer og handlinger, på hvert ansvarsniveau

Når – eller hvis der opstår stress hos en enkelt medarbejder eller i medarbejdergruppen som sådan, skal det være klart beskrevet, hvordan der ageres. Hvem går man til? Hvilke muligheder er der for såvel intern, som ekstern hjælp??