Matrix til handling – stresspolitik

-Med en handlingsmatrix kan du få overblik over stressreducerende handlemuligheder

Hvordan kan du nedbringe stress?

Forklaringstekst til handlematrix Vertikalt læses de stressreducerende handlemuligheder, der eksempelvis er på hvert ansvarsniveau. Horisontalt læses effektgraden af de stressreducerende handlinger. Forbigående handlemuligheder er muligheder, der lindrer her-og-nu, men ikke nødvendigvis på længere sigt.  Ex. At drikke vand på grund af tørst, slukker tørsten nu-og-her, men fjerner ikke tørst for al tid!
Vedvarende ændringer er etableret på basis af handlinger, der kræver større indsats og ressourcer, men som til gengæld afbalancerer det fokusområde, man arbejder på. Ex. oplevelsen af manglende information hos medarbejderne kan afbalanceres af internt offentligt tilgængelige referater. Øget robusthed henviser til de strategier, der kendetegner en afbalanceret tilgang, med stressreducerende effekt.